نتایج: ١٨٨ مورد یافت گردید.
صفحه اصلی > مقالات
تفسیر خطای طرفین از مجموعه قوانین فیبا -
این مقاله خطای طرفین را با تفسیر مثالی شرح می دهد و بیان می کند که داوران بسکتبال در هنگام وقوع چنین وضعیتی، چه تصمیماتی باید بگیرند
[نویسنده: امیر حسین صفرزاده]
تفسیر قوانین تداخل توپ در بالای سطح حلقه بسکتبال -
این مبحث از تفسیر قوانین فیبا، به تخلفات مربوط به تداخل توپ بسکتبال می پردازد و در شش بیانیه سعی می کند تا داوران و مربیان و بازیکنان بسکتبال را از نحوه صحیح قضاوت در این مورد آگاه کند.
[نویسنده: امیر حسین صفرزاده]
سازماندهی بازی بسکتبال -
در این مقاله ما با چگونگی سازماندهی یک تیم بسکتبال اعم از مربی تا بازیکنان و نکات قابل توجهی که باید در طول بازی انجام دهیم مواجه می شویم
[نویسنده: رضا محمدی منش]
گرم کردن عمومی -
در تمامی رشته های ورزشی از جمله بسکتبال، گرم کردن بخش بسیار مهمی از جلسات تمرینی و مسابقات می باشد که این مقاله به صورت اجمالی اهمیت و ساختار گرم کردن عموومی را بیان می کند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
روابط بین مربی بسکتبال و بازیکن -
همانطور که شخصیت بازیکنان با یکدیگر متفاوت است، برقراری ارتباط با آن ها نیز متفاوت می باشد. شخصیت مربیان بسکتبال نیز با هم تفاوت دارد. شما به عنوان مربی بسکتبال، باید از صداقت کافی برخوردار بوده و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید و با بازیکنان خود ارتباط و تفاهم برقرار کنید.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
روش های آموزش بسكتبال در مـربـيـگري بـازيكـنـان در رده پایه بسکتبال -
در روند آموزش مربیگری بـازيكـنـان جـوان بسکتبال از دو روش سنتی و بازی استقاده می شود، این مقاله آموزش بسکتبال به روش بازی را برای مربیان بسکتبال به صورت اجمالی تشریح می کند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
آمادگی مربی بسکتبال از دیدگاه جری کراس -
مربیگری بسکتبال یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین حرفه ها است. مربیگری آن هم به عنوان یک شغل، فشارهای روانی بسیاری را بر شخص وارد کرده و می تواند اثرات تخریبی و منفی فراوانی را در بر داشته باشد. من به مربیان بسکتبال پیشنهاد می کنم که برنامه آمادگی شخصی را به مرحله اجرا در آورند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
ریکاوری و بازگشت به حالت اولیه در بسکتبال و سایر رشته های ورزشی -
بحث ریکاوری و بازگشت به حالت اولیه از جمله مباحث پیچیده و سنگین ورزش بسکتبال و سایر رشته های ورزشی می باشد. در این مقاله سعی بر آن شده، این موضوع را به صورت جامع و اجمالی مورد بررسی قرار دهیم تا راهنمای خوبی برای مربیان و ورزشکاران باشد.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
نکات مهم برای مربیان بسکتبال جهت حفظ و ایجاد شرايط ايمني و سلامتي بازيكنان جـوان بسکتبال -
در این مقاله سعی شده است فاکتور ها، شرایط، وظایف مربی و تمامی مباحث مربوط به ایمنی بازیکنان بسکتبال در مبحث مربیگری بسکتبال به صورت اجمال مورد بحث و بررسی قرار داده شود تا بتواند مربیان بسکتبال را در این امر راهنمایی کند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
آسيبهاي عمومی ورزش -
علل اصلي ايجاد صدمات ورزشي عدم آمادگي بدن، گرم نکردن بدن پيش از شروع فعاليت، استفاده از تکنيک‌هاي نادرست و نيز ماهيت رشته ورزشي است. شناخت و درمان آسيب‌ها، موضوعي است كه همه روزه مربيان و ورزشكاران در باشگاه‌ها و مسابقات با آن روبرو هستند. با آگاهي كافي از اين موارد و روش درمان صحيح آنها، مي‌توان از بروز مشكلات جدي براي ورزشكاران پيشگيري نمود. ارتقا دانش و سطح معلومات مربيان و ورزشکاران، داشتن سطح آمادگي بدني مطلوب و گرم کردن بدن قبل فعاليت، مي‌توانند از ميزان بروز آسيب‌هاي ورزشي بکاهند.
[نویسنده: بهراد قلی نژاد]
ارتباط به عنوان مربي در مـربـيـگري بـازيكـنـان جـوان بسکتبال -
در بحث مربیگری بازیکنان جوان بسکتبال، ارتباط نقش مهمی در امر مربیگری می باشد و مربیان بسکتبال باید به این مقوله ی مهم در مربیگری بسکتبال خود دقت و توجه خاصیبکنند. این مقاله به صورت مختصر و جامع سعی در بیان نکات مهم در این زمینه می باشد.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
آشنایی با ساز و کار مبارزه با دوپینگ -
بسياري از كشورها و فدراسيون‌هاي بين‌المللي برنامه‌هاي مختلفی در جهت مبارزه با دوپينگ دارند، اما در مجموع نمونه گيري ها و آزمايش هاي كنترل دوپينگ زير نظر آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ(WADA) انجام مي شود و سازمان های مبارزه با دوپینگ ملی در حین تمرین، در اردوها، در زمان مسابقات و بازیها یا در هر زمانی از سال می توانند این نمونه گيري ها را انجام دهند.
[نویسنده: بهراد قلی نژاد]
نــقـش یک مــربــی بسکتبال در اداره یک تیم بسکتبال -
این مقاله در مورد سبک های کلی مربیگری و همچنین نقش های یک مربی بسکتبال خوب در اداره یک تیم بسکتبال می باشد که توسط مربی تیم ملی اقای رضا محمدی منش نوشته شده است و مطالعه ی آن برای مربیان جوان کشور مفید می باشد
[نویسنده: رضا محمدی منش]
نکات مهم آموزش و شكل دهي مهارتهاي بسكتبال در مـربـيـگري بـازيكـنـان جـوان -
بحث آموزش و شکل دهی مهارت های بسکتبال در مربیان پایه، بحث بسیار مهم و حیاتی در ورزش بسکتبال است که توجه به نکات زیر می تواند به مربیان پایه بسکتبال در امر بازیکن سازی کمک فراوانی کند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
تفسیر مقررات مربوط به تعلق یک بازیکن بسکتبال در زمانی که در هوا قرار دارد -
این مقاله تخلف نیمه در زمانی که یک بازیکن در هوا قرار دارد را مورد بررسی و تفسیر قرار می دهد و مشخص می کند بازیکن در چه زمانی به چه مکانی تعلق دارد.
[نویسنده: امیر حسین صفرزاده]
بررسی تصمیمات داوران بسکتبال در خصوص تخلفات هشت ثانیه و نیمه -
تخلفات هشت ثانیه و نیمه از جمله تخلفاتی است که بیشتر مربیان بسکتبال در خصوص آن دارای اطلاعا ت محدودی می باشد. این مقاله بسکتبال می تواند به آن دسته از مربیان بسکتبال و همچنین داوران کمک فراوانی کند.
[نویسنده: امیر حسین صفرزاده]
فلسفه مربیگری بسکتبال از جیمز گلز JAMES GELS -
برای اینکه فعالیت ها در امر مربیگری بسکتبال هدفمند باشد، باید دارای فلسفه باشیم. داشتن فلسفه به ما جهت می دهد. بنابرین هر مربی باید فلسفه بسکتبال خود را گسترش دهد.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
تفسیر قوانین فیبا مرتبط با دریبل و تراولینگ در ورزش بسکتبال -
این مقاله به داوران بسکتبال کمک می کند تا در موارد خاص مرتبط به تخلفات دابل و تراولینگ بتوانند درست ترین تصمیم را بر اساس کتاب قوانین بسکتبال فیبا بگیرد.
[نویسنده: امیر حسین صفرزاده]
مـربـيـگري بـازيكـنـان جـوان: گـام نـهادن بـه حـرفـه مـربـيـگـري بسکتبال -
توجه و رعایت مطالب زیر می تواند مربیان بسکتبال را در هدایت و آموزش بازیکنان جوان کمک کند. هر مربی جوان بسکتبال در آغاز ورود به حرفه مربیگری بسکتبال می بایست به این نکات توجه ویژه داشته باشد.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
بررسی تصمیمات داوران بسکتبال در خصوص تایم استراحت ها و تعویضات بسکتبال -
موضوع این مقاله بررسی موارد خاص در زمان درخواست تایم استراحت ها و تعویض ها می باشد که متداولا در ورزش بسکتبال اتفاق می افتد و داوران بسکتبال باید طبق قوانین بین المللی فیبا با این وضعیت ها برخورد و اعمال قانون نمایند.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
نمایش:
٢٠
به صفحه

 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم