نتایج: ١٨٨ مورد یافت گردید.
صفحه اصلی > مقالات
مربيگري روز مسابقه بازیکنان جوان بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
به یاد داشته باشید که بازيكنان آن چرا كه تمرين و ياد گرفته اند در زمين مسابقه ارائه مي دهند. مربيگري روز مسابقه به سه مبحث قبل از مسابقه، هنگام مسابقه و پس از مسابقه تقسیم بندی می شود که در این مقاله مرروری اجمالی و تیتر وار بر این مباحث می کنیم.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
روش های اموزش بسكتبال در مربیگری بازیکنان جوان - ۱۳۹۰/۶/۲۱
بسکتبال به بازیکنان جوان به دو شیوه سنتی و بازی آموزش می دهد. این مقاله کوتاه مراحل هر دو شیوه را به صورت مختصر بیان کرده است تا بتواند راهکاری برای آموزش بسکتبال برای مربیان باشد.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
شرايط ايمني و سلامتي بازيكنان بسکتبال در مبحث مربیگری - ۱۳۹۰/۶/۲۱
از جمله وظایف مهم و حیاتی یک مربی بسکتبال، حفظ شرایط ایمنی و سلامتی بازیکنان می باشد. یک مربی علاوه بر دانش فنی بسکتبال باید با کمک های اولیه آشنا باشد و انواع آسیب ها و پیش گیری از شدت این آسیب ها را بداند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
ارتباط به عنوان مربي بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
ارتباط شامل فرستنده و دريافت كننده می شود و یک مربی بسکتبال می تواند پيام هاي موثر خود را به صورت كلامي و یا غير كلامي به بازیکنان، هواداران، مدیران ورزشی و جامعه ی ورزشی ارسال کند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
جلسه دهم تمرین ضد حمله و هماهنگ کردن حمله با اسکرین - ۱۳۹۰/۶/۲۱
در جلسه دهم بر روی ضد حمله و هماهنگ کردن حمله با اسکرین تمرین می شود. این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
تمرینات دفاعی در جلسه نهم دوره اموزشی بازیکنان 13 تا 14 سال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود. هدف جلسه نهم ، تمرینات دفاعی است.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
اموزش اسکرین در هشتمین جلسه دوره اموزشی بازیکنان نوجوان - ۱۳۹۰/۶/۲۱
این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود. هدف جلسه هشتم ، آموزش اسکرین است.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
جلسه تمرین دفاع از دوره اموزشی بازیکنان نوجوان بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
هدف جلسه هفتم دوره آموزشی بازیکنان 13 تا 14 ساله ، تمرین دفاع است. این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
جلسه تمرینی ضد حمله از دوره اموزشی بازیکنان 13 تا 14 ساله - ۱۳۹۰/۶/۲۱
هدف جلسه ششم دوره آموزشی بازیکنان 13 تا 14 ساله ، تمرین ضد حمله است. این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
وظایف و اختیارات سرداور در یک بازی بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۲۱
در طول یک بازی بسکتبال، احتمال وقوع حوادث و موقعیت هایی که به طور مشخص در قوانین بسکتبال FIBA یا تفاسیر داوری فیبا به آن پرداخته شده است وجود دارد. در چنین موقعیتهایی سرداور دارای قدرت تصمیم گیری بر اساس قضاوت شخصی خود در چارچوب روح بازی جوانمردانه و نیز فلسفه قوانین می باشد.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
نمایش:
١٠
به صفحه

 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم