نتایج: ١٨٨ مورد یافت گردید.
صفحه اصلی > مقالات
تمرین جزییات دفاعی در جلسه شانزدهم دوره اموزشی بازیکنان جوان - ۱۳۹۰/۶/۳۱
هدف جلسه شانزدهم تمرین جزئیات دفاعی می باشد. دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
جلسه پانزدهم دوره اموزشی در ارتباط با سازماندهی ضد حمله - ۱۳۹۰/۶/۳۱
هدف جلسه پانزدهم جزئیات سازماندهی ضد حمله می باشد. دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
چهاردهمین جلسه از دوره اموزشی بازیکنان 13 و 14 ساله - ۱۳۹۰/۶/۳۱
آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود. در جلسه چهاردهم حرکات پا به همراه توقف و پیوت و فاصله و جایگیری در دفاع آموزش داده می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
برنامه ريزي فصل براي بازيكنان 12 تا 14 ساله بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۳۱
در برنامه ریزی بازیکنان 12 تا 14 ساله بسکتبال، موارد ذکر شده در این مقاله را باید مورد توجه قرار داد و در برنامه ریزی خود گنجاند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
برنامه ريزي فصل برای بازيكنان 10 و 11 ساله بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۳۱
در برنامه ریزی بازیکنان 10 و 11 ساله بسکتبال، موارد ذکر شده در این مقاله را باید مورد توجه قرار داد و در برنامه ریزی خود گنجاند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
برنامه ریزي فصل براي بازيكنان 8 و 9 ساله بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۳۱
در برنامه ریزی بازیکنان 8 و 9 ساله بسکتبال، موارد ذکر شده در این مقاله را باید مورد توجه قرار داد و در برنامه ریزی خود گنجاند.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
تاكتيك ها و مهارت های لازم برای اموزش به بازیکنان جوان - ۱۳۹۰/۶/۳۱
در این مقاله سعی شده است تا تاكتيك ها و مهارت های لازم در مبحث مربیگری بازیکنان جوان را به صورت مختصر و تیتر وار یان کند تا رهنمونی برای مربیان جوان بسکتبال باشد.
[نویسنده: رضا محمدی منش]
اموزش تکنیک های پاس در جلسه سیزدهم دوره اموزشی - ۱۳۹۰/۶/۳۱
آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود. هدف جلسه سیزدهم دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله: آموزش تکنیک های پاس می باشد.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
جلسه دوازدهم دوره اموزشی بازیکنان نوجوان با هدف تمرینات دفاع - ۱۳۹۰/۶/۳۱
این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود.هدف جلسه دوازدهم تمرینات دفاعی: پیک خارجی، ریباند، دبل تیم و موضع گیری بر اساس وضعیت توپ، می باشد .
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
جلسه یازدهم از دوره اموزشی بازیکنان 13 و 14 ساله - ۱۳۹۰/۶/۳۱
هدف این جلسه آموزش اصول گول زدن مدافع برای دریافت پاس، پاس دادن، بکار گیری اسکرین و کسب موقعیت بی خطر می باشد . این دوره آموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله طی 24 جلسه ی 120 دقیقه ای برگزار می شود.
[نویسنده: محسن صادق زاده و امیر آقاجان]
نمایش:
١٠
به صفحه

 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم