وظایف و اختیارات سرداور در یک بازی بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۱۵
در طول یک بازی بسکتبال، احتمال وقوع حوادث و موقعیت هایی که به طور مشخص در قوانین بسکتبال FIBA یا تفاسیر داوری فیبا به آن پرداخته شده است وجود دارد. در چنین موقعیتهایی سرداور دارای قدرت تصمیم گیری بر اساس قضاوت شخصی خود در چارچوب روح بازی جوانمردانه و نیز فلسفه قوانین می باشد.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
وضعیتهای ویژه در داوری بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۱۵
این مقاله داوری بسکتبال در سه بیانیه سعی کرده است تا راهنمای خوبی برای داوران جوان بسکتبال در وضعیت های ویژه باشد.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
زمان مالکیت توپ در وضعیت نزاع در بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۱۵
اگر تیمی در زمانی که نزاع شروع شده یا به نظر می رسد که در حال شروع شدن است، مالکیت توپ را در اختیار داشته باشد و در ادامه به آن تیم پرتاب از بیرون داده شود، آن تیم فقط مقدار زمانی را که از تایم 24 ثانیه باقی مانده بود در اختیار خواهد داشت.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
اشتباهات قابل تصحیح داوران بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۱۵
در طول بازی بسکتبال، احتمال اشتباه از سوی داوران وجود دارد. این مقاله با ذکر سه بیانیه و چندین مثال، مواردی را که داوران می توانند اشتباه خود را تصحیح کنند، بیان کرده است. تصحیح اشتباهات می تواند روح عدالت در بازی بسکتبال را زنده نگه دارد.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
تفسیر و بررسی خطای فنی در بسکتبال و قوانین فیبا - ۱۳۹۰/۶/۱۵
در این مقاله سعی شده است وضعیت هایی از بسکتبال را که داوران را مجبور به اعلام خطای فنی می کند، بررسی و تفسیر کند. متاسفانه بسیاری از این خطاهای فنی به دلیل ناآگاهی بازیکنان از این قوانین صورت می گیرد. این مقاله می تواند در افزایش آگاهی بایکنان، مربیان و حتی داوران کمک شایانی کند.
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
خطای غیر ورزشی در ورزش بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۱۵
در زمانی که توپ بسکتبال هنوز به جریان نیافتاده است، مدافع با مهاجم داخل زمین برخورد می کند و اعلام خطا می شود. این خطا باید به عنوان خطای غیر ورزشی اعلام شود
[نویسنده: امیرحسین صفرزاده]
تفسیر خطای طرفین از مجموعه قوانین فیبا - ۱۳۹۰/۶/۱۵
این مقاله خطای طرفین را با تفسیر مثالی شرح می دهد و بیان می کند که داوران بسکتبال در هنگام وقوع چنین وضعیتی، چه تصمیماتی باید بگیرند
[نویسنده: امیر حسین صفرزاده]
تفسیر قوانین تداخل توپ در بالای سطح حلقه بسکتبال - ۱۳۹۰/۶/۱۵
این مبحث از تفسیر قوانین فیبا، به تخلفات مربوط به تداخل توپ بسکتبال می پردازد و در شش بیانیه سعی می کند تا داوران و مربیان و بازیکنان بسکتبال را از نحوه صحیح قضاوت در این مورد آگاه کند.
[نویسنده: امیر حسین صفرزاده]
تفسیر مقررات مربوط به تعلق یک بازیکن بسکتبال در زمانی که در هوا قرار دارد - ۱۳۹۰/۶/۱۵
این مقاله تخلف نیمه در زمانی که یک بازیکن در هوا قرار دارد را مورد بررسی و تفسیر قرار می دهد و مشخص می کند بازیکن در چه زمانی به چه مکانی تعلق دارد.
[نویسنده: امیر حسین صفرزاده]
بررسی تصمیمات داوران بسکتبال در خصوص تخلفات هشت ثانیه و نیمه - ۱۳۹۰/۶/۱۵
تخلفات هشت ثانیه و نیمه از جمله تخلفاتی است که بیشتر مربیان بسکتبال در خصوص آن دارای اطلاعا ت محدودی می باشد. این مقاله بسکتبال می تواند به آن دسته از مربیان بسکتبال و همچنین داوران کمک فراوانی کند.
[نویسنده: امیر حسین صفرزاده]
نمایش:
١٠
١
...
به صفحه

 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم