نتایج: ١٩ مورد یافت گردید.
صفحه اصلی > مقالات > علوم ورزشی
امادگي جسماني واسيب هاي ورزشي - ۱۳۹۱/۷/۲۷
در این مقاله به بررسی امادگی جسمانی و آسیبهای که در بسکتبال و سایر ورزش ها رخ می دهد پرداخته شده است
[نویسنده: دكتر احمرضا موحدي]
اشنایی با ساز و کار مبارزه با دوپینگ - ۱۳۹۱/۷/۲۷
دراین مقاله به موضوعاتی از قبیل اشکال نمونه گیری، نحوه انتخاب ورزشكاران ،نا محدود بودن تعداد نمونه گیری از یک ورزشکار،نمونه گیری از ذخیره ها در مقوله ی مبارزه با دوپینگ پرداخته شده است
[نویسنده: دکتر افسانه گلشن راز]
شاخص هاي رواني در استعداديابي ورزشي - ۱۳۹۱/۷/۲۷
در این مقاله به مجموعه‌اي از ويژگي‌ها مانند سطح انگيزش، ميزان اعتماد به نفس، ميزان اضطراب كه ريشه در حالات دروني فرد دارد و مي‌تواند بر رفتار حركتي ورزشکار اثرگذار باشد اشاره شده است.
معيارهاي استعداديابي جايگاه ژنتيك و تمرين - ۱۳۹۱/۷/۲۷
تاكيد مطالعات ژنتيكي بر ويژگي هاي ذاتي مسئول اجراهاي ورزشي قابل پيش بيني است (Bouchard; Malina & Perusse 1997).در این مقاله به ژنتیک در ورزش و تمرین پرداخته شده است.
اصول ومباني تجزيه وتحليل مهارتهای حركتی واسيبهای ورزشی - ۱۳۹۱/۷/۲۷
مطالعه ساختمان وعمل موجودات زنده با استفاده از قوانين مكانيك دانش مربوط به عملكرد نيروهاي داخلي و خارجي واثر آنها بر بدن انسانبيومكانيك طيف وسيعي از موضوعات شامل مكانيزم حركت سيالات وجامدات،مكانيزم ايجاد حركت در ورزش،مهندسي مواد،توليد اعضاي مصنوعي وورزش درماني را شامل مي شود.
[نویسنده: دكترحسين كاظمي پور]
ايمني در ورزش بسکتبال - ۱۳۹۱/۷/۲۷
ایمنی در ورزش که به صورت پيشگيري، تشخيص و درمان هاي اوليه، صدمات ورزشي در زمين ورزش و اطمينان از درمانها و پيگيري درماني مناسب تعریف می شود یکی از عوال حیاتی در ورزش می باشد.
[نویسنده: دكتر اميرحسين واعظي]
مبانی عصب شناسي - ۱۳۹۱/۷/۲۷
پيچيده ترين و سازمان يافته ترين دستگاه بدن انسان كه ارتباط قسمتهاي مختلف بدن انسان را با هم و همچنين ارتباط بين بدن انسان را با محيط برقرار می سازد دستگاه عصبی بدن می باشد.
[نویسنده: دكتر اميرحسين واعظي]
عضله شناسي اناتومی بسکتبال - ۱۳۹۱/۷/۲۷
عضلات، عناصري از بافت قابل انقباض بدن هستند كه به وسيله اين پديده (انقباض ) حركات ارادي و غيرارادي بدن را باعث مي شوند. این مقاله به صورت مختصر مبانی عضله شناسی در مبحث آناتومی بسکتبال را بیان می کند.
[نویسنده: دكتر اميرحسين واعظي]
مفصل شناسي آناتومی بسکتبال - ۱۳۹۱/۷/۲۷
محل ارتباط و تماس دو يا چند استخوان را مفصل مي گويند که مفاصل به سه دسته تقسیم می شوند: مفاصل ليفي، مفاصل غضروف و مفاصل سينوويال.
[نویسنده: دكتر اميرحسين واعظي]
استخوان شناسي اناتومی بسکتبال - ۱۳۹۱/۷/۲۷
از مباحث آناتومی بسکتبال، مبحث استخوان شناسی در این مقاله به صورت اجمالی بیان می شود تا شاید برای علاقمندن مورد مفید قرار گیرد
[نویسنده: دكتر اميرحسين واعظي]
نمایش:
١٠
١
...
به صفحه

 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم