گرم کردن عمومی

در تمامی رشته های ورزشی از جمله بسکتبال، گرم کردن بخش بسیار مهمی از جلسات تمرینی و مسابقات می باشد که این مقاله به صورت اجمالی اهمیت و ساختار گرم کردن عموومی را بیان می کند.

نویسنده: رضا محمدی منش

 
در تمامی رشته های ورزشی از جمله بسکتبال، گرم کردن بخش بسیار مهمی از جلسات تمرینی و مسابقات می باشد که این مقاله به صورت اجمالی اهمیت و ساختار گرم کردن عموومی را بیان می کند.

 

اهمیت گرم کردن عمومی

 •           گرم کردن عمومی به عنوان یکی از واحدهای عملی دردانشکده های تربیت بدنی اروپا
 •           تحقیقات نشان داده 50 درصد از آسیب دیدگی های ورزشکاران به دلیل عدم گرم کردن کافی و صحیح در شروع تمرینات می باشد.
 •           بکارگیری یک مربی مجزا درهمین راستا درتیم های معتبر باشگاهی نظیر منچستریونایتد و لیورپول انگلیس 

 

ساختار تمرینی گرم کردن عمومی

 •           مرحله اول: تمرینات کششی ملایم(Mild Stretching Exercises)   
 •           مرحله دوم: تمرینات استقامت قلبی تنفسی اولیه(Cardiovascular Respiratory Exercises-CVR 1)
 •           مرحله سوم: تمرینات کششی اصلی (Main Stretching Exercises)
 •           مرحله چهارم: تمرینات استقامت قلبی تنفسی ثانویه(Cardiovascular Respiratory Exercises-CVR 2)
 •           مرحله پنجم: تمرینات قدرتی (Strengthening Exercises)
 •           تبدیل به گرم کردن اختصاصی (Transition to sport specific)

 

آشنائی با مبانی مقدماتی و اصطلاحات حرکت شناسی جهت ارزیابی و استفاده گرم کردن عمومی

 

سطوح، محورهای حرکتی و حرکات حول آن

الف- سطح ساجیتال

 •           این سطح که سطح سهمی نیز نامیده شده است، از جلو به عقب بدن طوری می گذرد که بدن را به دو نیمه کاملا مساوی تقیسم می کند.
 •           محوری که برسطح ساجیتال عمود می شود محور فرونتال نام دارد و دیدن حرکات حول این محور از پهلو صورت می گیرد.
 •           Flexion
 • Extension  

 

 

ب- سطح فرونتال

 •           این سطح که سطح عرضی نیز نامیده شده است، به صورت صفحه ای ازچپ به راست می گذرد وبدن را به دونیمه قدامی وخلفی تقسیم می کند.
 •          محوری که برسطح فرونتال عمود می شود محور ساجیتال نام دارد ودیدن حرکات حول این محور ازروبرو یا پشت صورت می گیرد.
 •           Abduction

 • Adduction

 

 

ج- سطح هوریزنتال

 •           ای سطح که سطح افقی نیز نامیده شده ،موازی باسطح زمین است وموقعیت فرضی آن روی بدن بصورتی است که بدن را به دونیمه فوقانی وتحتانی نقسیم می کند.
 •           محوری که برسطح هوریزونتال بطور عمودی وارد میشود محور ورتیکال نام دارد ودیدن حرکات حول این محور ازبالا یا پائین صورت می گیرد.
 •           Rotation to left or right

 • Internal Rotation,External Rotation

 

 

نحوه نامگذاری عضلات

1- نام مفصل  مورد نظر

2- نام کاربردی عضله درگیر

 

مفاصل اصلی مورد نظر درارزیابی گرم کردن عمومی:

 

 •           Ankle :  مفصل مچ پا
 •           Knee :   مفصل زانو
 •           Hip  :     مفصل لگن
 •           Trunk : سلسله مفاصل تنه
 •           Neck : مفصل گردن
 •           Shoulder : مفصل شانه
 •           Elbow : مفصل آرنج
 •           Wrist : مفصل مچ دست

 

نیمرخ عملکرد عضلات اصلی حرکات (سطح قدامی)

 

 

نیمرخ عملکرد عضلات اصلی حرکات (سطح خلفی)

 

 

Share
Comment's

فارسی را پاس بداریم

 

نظرات کاربران (0)ما را از نظرات خود آگاه سازید:


 نام

 ایمیل

 وب سایت
 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم