راه های فرار از مدافع بسکتبال

راه های فرار از مدافع بسکتبال

حرکت بدون توپ یکی از اصولی ترین حرکاتی است که بازیکنان یک تیم بسکتبال موفق به طور پیوسته و به صورت صحیح انجام می دهند. یک حرکت بدون توپ صحیح، نتنها می تواند خود فرد را در وضعیت مناسب برای کسب امتیاز قرار دهد، بلکه می تواند بازیکنان هم تیمی را نیز در وضعیت ایده آل برای بدست آوردن امتیاز قرار دهد. از اینروست که مربیان بزرگ روی این حرکات تاکید فراوان دارند. یکی از این حرکات استفاده از برش های مختلف از قبیل Front cut، Back cut، V-cut، L-cut، Curl-cut، Button-hook و Flash cut هست.

نویسنده: امید احمدی


10 بازیکن در زمین بازی وجود دارند که فقط یکی از آنها توپ را دارا می باشد. از اینرو می توان برداشت کرد که یک بازیکن 90 % بازی را بدون توپ است و فقط در 10 % از زمان بازی می تواند با توپ فعالیت کند. (معمولا برای بازیکنان پست این نسبت  مقداری کمتر و برای بازیکنان گارد مقداری بیشتر است.)
بنابراین یک بازیکن در زمان بازی و در زمانی که توپ را در کنترل خود دارد، تعداد فرصت اندکی را برای بدست آوردن امتیاز بدست می آورد.

بهترین امتیاز آوران در ورزش بسکتبال اکثرا بازیکنانی هستند که راه های مناسب برای آزاد شدن و گرفتن پاس از هم تیمی خود و انجام یک شوت خوب ،در شرایط راحت، پس از دریافت پاس را می داندد و در آن مهارت دارند.
در واقع یک بازیکن موثر و امتیاز آور در گوشه ی نمی ایستد و منتظر توپ نمی باشد و در واقع تماشاچی نیست، بلکه تلاش می کند تا با یکی از حرکات پیک (Pick)، گول (Fake) و برش به مناطق خالی و آزاد زمین راهی برای آزاد شدن و اجرای شوت پیدا کند.( در محدوده ی شوتشان)

نکات کلیدی:
در مبحث برش بین آزاد شدن و دور شدن تفاوتی وجود دارد. به سخن دیگر ممکن است بازیکنی به سمت دور حرکت کند و به حرکت خوذ ادامه دهد و فاصله را بیش تر کند در حالی که همچنان آزاد نشده است و نتوانسته پاسی بگیرد.
اگر بازیکن مهاجم فاصله ی خود را در فاصله ی بین 5/3 تا 5/4 متر دورتر حفظ کند، پاس دادن به او راحتر خواهد بود.
همچنین خیلی از بازیکنان تازه وارد بر این تفکر هستند که باید از بازیکن مدافع دوری کرد و همواره سعی می کنند که به منطقه ی دورتری بدوند. این در حالی است که یک بازیکن حرفه ای به سمت بازیکن مدافع نزدیک می شود و در یک لحظه با حرکت قدرتی پاهایش از آن فاصله می گیرد و به سمت مسیر برش خود جهش می کند. مطمئنا مدافع قادر به رسیدن به اولین قدم مهاجم نخواهد بود.

انواع برش:
1- برش جلو (Front cut)
(Diagram A، FC)

2- برش از پشت (Back cut)
Back cut زمانی است که شما به پشت مدافع برش میزنید.
الف) رو به توپ نشان دهید (گول بزنید)، و سپس سریعا به پشت مدافع برش بزنید.
ب) این برش (back cut) هم می تواند سمت توپ (ballside) انجام شود (Diagram A، BBC) و هم می تواند سمت ضعیف (Weak Side)،یا به عبارت دیگر سمت مخالفی که در آن توپ در آن جا وجود دارد، انجام شود.(Diagram A، WBC).

برش از پشت موثرترین راه برای فرار از سد مدافع در بسکتبال است.
برش از پشت موثرترین را ه برای فرار از سد مدافع در بسکتبال است. 


3-برش وی (V-cut)
برشی است که شبیه شکل حرف لاتین (V) صورت می گیرد.
الف) اولین قدم برش V می تواند آرام باشد.
ب) آخرین قدم این برش باید سریع باشد. (Diagram B، VC)
پ) هنگامی که برش V را انجام می دهید باید دقت داشته باشید که قسمت پنجه ی پا را با قدرت بیشتری روی زمین قرار دهید و پای دیگر را نیز باید سریعا در مسیر نهایی برش قرار دهید.

4- برش ال (L)
برشی است که شبیه حرف لاتین L انجام می شود و اغلب در امتداد مسیر خط صورت می گیرد. (Diagram B, LC)
الف) برش می تواند، هم در بالای خط و هم در پایین خط، انجام گیرد.(از موضع بال ها)
ب) حرکات پا (Footwork) شبیه برش V انجام می شود.

5- برش حلقوی یا دایره ای (Curl-cut)
برشی است که تا حدی مدور است و اغلب دور یک هم تیمی صورت می گیرد. (Diagram B, CC)

6- قلاب (Button-hook)
برش سریعی که با یک توقف سریع، پیوت یا چرخش (Pivot) رو به توپ، بستن مدافع با پشت بدن و دریافت پاس از هم تیمی خود، همراه است. (Diagram B, BH)

در بسکتبال فرار قلاب Button hook مهاجم را از دستان مدافع دور می کند
در بسکتبال فرار قلاب Button hook
مهاجم را از دستان مدافع دور می کند

7- برش ناگهانی (Flash cut)
Flash cut حرکت سریعی است که مهاجم ،همراه مدافع, از سمت منطقه ضعیف (Weak Side) به سمت توپ انجام می دهد.
اغلب مهاجمان از این برش (Flash cut) برای حرکت از منطقه ی ضعیف به سمت منطقه پست بالا (high post area) استفاده می کنند.

در بسکتبال برش ناگهانی flash cut برای نزدیک شدن مهاجم به توپ بسکتبالب استفاده می شود.
در بسکتبال برش ناگهانی flash cut برای
نزدیک شدن مهاجم به توپ بسکتبالب استفاده می شود.

Share
Comment's

فارسی را پاس بداریم

 

نظرات کاربران (0)ما را از نظرات خود آگاه سازید:


 نام

 ایمیل

 وب سایت
 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم