تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال

زمان درج: ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ۲۰:۴۷:۱۸ | اضافه به علاقه مندی ها | چاپ

تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال

به منظور اینکه در مقابل دفاع نفر به نفر از نیمه زمین بتوانیم مکررا شوت های خوبی پرتاب کنیم، نیاز به آموش: فضا سازی، زمان سنجی، اسکرین، پاس کاری، و شوت داریم. با این ذهنیت، ما تمرینات شوتی را که به ما اجازه می دهند بر تمامی جنبه های بازی فائق شویم، توسعه داده ایم. این تمرینات باعث ترقی می شود و آگاهی و مسئولیت های گروهی را در حالی آسان می کند که به هر بازیکن اجازه می دهد تا مهارت های فردی خود را توسعه و تقویت کند. و حرف آخر اینکه در یک زمان کوتاهی از بازی به ما شوت های متفاوت زیادی می دهد.

نویسنده: پل کاتر Paul Coughter

 
پل کاتر به بیش از صد فدراسیون فیبا در سرتاسر جهان سفر داشته است. او همچنین سرمربی تیم هنگ نواِلفنت در فصل 97-1996 در تایوان بوده و با این تیم قهرمان شده است و این قهرمانی را نیز در فصل بعدش تکرار کرده است. او هم چنین به عنوان سرمربی تیم بلو استار در بیروت لبنان بوده است.
 
قسمت اول
تمرین شوت جفت تیمی
فاصله ها بر اساس یک ست نیمه زمین می باشد. همانند دیاگرام 1 ما تمرین را با یک شوت زن در هر سمت منطقه رنگی، و یک اسکرین دهنده در گوشه بالایی منطقه رنگی، و دو گروه بازیکن با دو توپ در هر گروه، شروع می کنیم.
تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense

چرخش اصلی: پاس دهنده ها اسکرین دهنده می شوند و اسکرین دهنده ها شوت زن می شوند.
همانطور که در دیاگرام 2 نشان داده شده است، پاس اولیه از سمت مخالف به همان سمتی خواهد بود که اسکرین دهنده در آن سمت قرار دارد. در تمامی ست های نیمه زمین بسکتبال، زمان بندی بسیار مهم است. در این تمرین تاکید ما بر آگاهی از زمان بندی به طور روزانه می باشد. اولین شوت کننده، با شانه های رو به توپ، تمرین را آغاز خواهد کرد.
تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense

همانطور که شوت زننده، یار بالایی خود را با قرار دادن گامی به سمت سبد هماهنگ می کند، پاس دهنده نیز پای سمت چپ خود را رو به شوت زن سمت قوی قرار می دهد و توپ را در سمت چپ خود نگه می دارد. همانطور که شوت زن مسیر خود را تغییر می دهد و شروع به افزایش سرعت به طرف منطقه رنگی می کند، پاس دهنده نیز توپ را در پایین و به سرعت با قرار دادن سریع پای چپ خود در طول بدن از این سو به آن سو حرکت می دهد و توپ را با حفظ یک پا، دست و حالت توپ به سمت راست می برد (دیاگرام 3). اسکرین دهنده همانند راهنما با استفاده از خط پرتاب پنالتی و منطقه، عریض می شود. چانه خود را به سمت چپ یقه خود (سمت سبد) جمع می کند، که این امر موجب می شود که او نسبت به توپ و یار خود دید داشته باشد: (زاویه دید: هدف توپ).
این کار فرصتی به اسکرین دهنده می دهد تا به جای خارج شدن از ست، قسمتی از چیدمان ست ما باشد و از رو در رویی چهار به پنج جلوگبری کند (دیاگرام 4).

 تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense  تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense
 


پاس باید در زمانی به شوت زننده تحویل داده شود که او با اسکرین دهنده موازی باشد. همانطور که شوت زن به اسکرین می رسد، سرعت خود را کم می کند تا هم از اسکرین در هنگام چرخش زیاد فاصله نگیرد و هم بتواند مدافع خود را ببیند (دیاگرام 5 الف). همانطور که موازی شد، دست های خود را برای دریافت پاس بالا می آورد و پای راست (داخلی) خود را به سمت خط عرضی می چرخاند تا در رو به رو قرار گرفتن با سبد بسکتبال به او کمک کند. این مقدار حرکت شما را بدون دریبل به سمت مرکز خط پرتاب پنالتی خواهد برد. (دیاگرام 5 ب).
اسکرین دهنده، زمانی که پاس در هوا قرار دارد، آزاد می شود؛ با حفظ نگاه به توپ، او خود را برای دریافت پاس یا ریباند آماده می کند.
شوت زننده شوت جفت می زند و مسئولیت توپ بر عهده او می باشد. او گل شدن یا نشدن شوت خود را دنبال می کند و توپ را از منطقه رنگی بر می دارد و به ردیف پاس دهنده ها در سمت خود، پاس می دهد. او به انتهای صف دیگر پاس دهنده ها خواهد رفت (دیاگرام 5 ج).

تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense  تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense
 تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense
 

پاس دهنده ای که تمرین را آغاز کرده، حالا تمرین را با اسکرین در سمت خود ادامه می دهد و ما از آنجا حرکت خواهیم کرد. ما قبل از شروع حرکت یک هدف تیمی قرار می دهیم، به عنوان مثال می گوییم: «پنج گل در هر ردیف» (دیاگرام 6).
تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense

بعد از آنکه چرخش اصلی را همگی متوجه شدند، ما به آموزش نکته ها شروع می کنیم: حرکات پا با و بدون توپ، آمادگی ذهنی شوت زنندگان، دید به توپ، قبول فرد، و غیره (دیاگرام 7).
 تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense

کاربردهای عملی
در مقابل سیستم دفاعی نفر به نفر از نیمه زمین ما دو ست از "دریافت و شوت" داریم. ما با 4 و 5 در گوشه منطقه رنگی در حالی که رو به سبد می باشند، تجمع می کنیم (دیاگرام 8 الف). بازیکنان پست دید خود به توپ را در حالی حفظ می کنند که 2 و 3 در زیر حلقه به هم می پیوندند (دیاگرام 8 ب)، و بر اساس دفاع تصمیم می گیرند که از چه راهی بیرون بروند. این حرکت سریع "بالا به پایین" ما (همچنین "راست به چپ" هم داریم) یا ست "دریافت و شوت" که به آن "حلقه" می گوییم، می باشد.

 تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense  تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense


ورود دریبل کننده از هر دو طرف امکان پذیر است. در این مورد، 1 به سمت چپ دریبل می زند و 2 دور 4 حرکت می کند. سپس با استفاده از اسکرین 5 با سرعت به طرف بال سمت مخالف می رود (دیاگرام 9 الف).
همانطور که 2 از منطقه رنگی و اسکرین عبور می کند، 3 به موازات خط عرضی حرکت کرده و برای بیرون آمدن از اسکرین طولی 4 استفاده می کند (دیاگرام 9 ب).

 تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense  تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense


 


قسمت دوم
پیشرفت تمرین: گول شوت
ما باید در نظر بگیریم که در زمان دریافت پاس بعد خروج از اسکرین ، ما ممکن است دید واضحی نداشته باشیم. به این دلیل ما می توانیم به دنبال آن مشابه تمرینات را با گول شوت اجرا کنیم (دیاگرام 10 الف).
شوت زن توپ را بالا می آورد و در حالت شوت قرار می گیرد، اما بدن خود را پایین نگه می دارد و زانوها را خم می کند؛ سپس توپ را پایین می کشد و بدن خود را کج می کند و با قرار دادن توپ در کنار خود، درحالی که پا و دست خود را جلوی توپ نگه داشته است، با یک دریبل به گوشه منطقه رنگی می رود.
ما تا محلی که توسط اسکرین دهنده خالی شده است، دریبل می زنیم. بقیه مطالب این تمرین همانند قبل است. یکبار دیگر، هدفی تیمی برای شوت های موفق پیاپی قرار می دهیم که باید قبل از حرکت به آن دست یابید (دیاگرام 10 ب).

 تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense  تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense

 قسمت سوم
استفاده از اسکرین: سه راه
از سه طریق ما اسکرین را در تمرینات شوت خود وارد کرده ایم. باید خاطر نشان شد که اسکرین، مکانی و غیر فعال است. مسئولیت اجرای صحیح اسکرین، به عمل شوت زن وابسته است:
1- اولین دلیل استفاده از اسکرین، بردن مدافع به پیش اسکرین دهنده می باشد. این کار با بالا بردن دفاع و دادن زاویه خوب برای رساندن به اسکرین، انجام می شود. ما در بخش اول به آن اشاره کردیم و سپس در بخش دوم به آن تکنیک گول شوت را اضافه کردیم.
2- دومین دلیل استفاده از اسکرین، حلقه (منظور دور زدن اسکرین است)، در زمانی می باشد که مدافع در حال تعقیب شوت زن بر روی اسکرین است.
نکات آموزشی: شوت زن به مدافع خود نزدیک می شود و شانه به شانه با اسکرین دهنده تماس برقرار می کند و با دور زدن او به درون منطقه رنگی می رود. پاس دهنده باید کاملا آموخته باشد که خود را با شوت زن منطبق دهد و با این سو و آن سو کردن توپ در سمت دیگر بدن خود مسیری باز برای رساندن توپ به او ایجاد کند (دیاگرام 11 الف).
هم زمان، اسکرین دهنده باید یک گام عقب بگذارد و خود را به سمت توپ باز کند و برای شوت جفت از گوشه منطقه رنگی خود را آماده کند (دیاگرام 11 ب)

 تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense  تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense

3- دفاع ممکن است به پایین اسکرین برود، که دلیل سوم استفاده از اسکرین در اینجا است و آن "گول" می باشد. اگر شوت زن متوجه حرکت مدافع به پایین اسکرین شد، باید در حالت موازی توقف کند و خود را به بیرون از خط پرتاب سه امتیازی بکشد. پاس دهنده ما، مجددا باید با این حرکت هماهنگ باشد و باید توپ را در بالای سر خود به عقب بکشد و پاس اسکیپ بدهد. منظور م اپاسی از یک سمت زمین به سمت دیگر می باشد (دیاگرام 12 الف).
اسکرین دهنده در زمانی که توپ در هوا قرار دارد، به سمت سبد رول خواهد کرد (دیاگرام 12 ب). ما برای پست ها دفاع اضافه می کنیم: در ابتدا فقط برای محافظت از پاس دهنده ها، و سپس برای محافظت از شوت زن ها و اسکرین دهنده ها و بعد از آن تمرین زنده را اجرا می کنیم. طبیعتا، اگر شما به این تمرین علاقه داشتید، بر اساس نیاز های خود آن را تغییر دهید و مخصوص خودتان کنید.

 تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense  تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense

 نتیجه
این تنها مقدمه ای از حمله در مقابل دفاع نفر به نفر از نیمه زمین می باشد که از تمرینات آموزشی برای ایجاد سد تهاجمی سازنده و ،امیدوارانه، القای عادات مثبت، استفاده شده است. قریب به اتفاق اسکرین دهنده ها در این مقاله، غیر فعال می باشند، اسکرین هایی که در آنجا مسئولیت آزاد شدن به پتانسیل شوت زن متکی می باشد. اما اسکرین های متحرکی همچون: اسکرین بر روی توپ و یا اسکرین های افراد کوتاه قد به بلند قد و بالعکس، وجود دارد. هدف من از نوشتن این مقاله فنی، تحریک بحث، تشویق به گفتگو و ارتباط سریع با همکاران مربی خودم بوده است.
 
مترجم: امید احمدی
 

Share
Comment's

فارسی را پاس بداریم

 

نظرات کاربران (7)


merc-bi nazir bood
majid
bazam mer30.ali bod
sara
ممنون خیلی پربار بود
با تشکر جالب و آموزنده بود
amir
this very very good
امير
لطفا فیلم هم بزارید
علی
خیلی عالیه
ولی چرا ابدیت نیس

سال 92.............؟؟؟؟؟
الان 95
مریم

ما را از نظرات خود آگاه سازید:


 نام

 ایمیل

 وب سایت
 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم