اصول تهاجمی هیوستون کامتس

زمان درج: ۱۳۹۱/۹/۱ ۱۴:۱:۵۹ | اضافه به علاقه مندی ها | چاپ

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

بازی های ما بر پایه یک سری حرکات می باشد که هرکدام در بسکتبال گزینه های مختلفی دارد و ما را سربع به اهداف می رساند که در این مقاله به آن می پردازیم.

نویسنده: ون چنسلر Van Chancellor
ون چنسلر قبل از اینکه کار سرمربی گری تیم هیوستون کامتس در رقابت های حرفه ای زنان ان بی ای (WNBA) را بپذیرد، به مدت 19 سال سرمربی تیم زنان دانشگاه می سی سی بوده است. وی چهار بار عنوان قهرمانی زنان ان بی ای را تصاحب کرده و سه بار نیز او به عنوان مربی سال رای آورده است. او با مربیگری تیم ملی زنان امریکا در رده جوانان، در سال 2002 قهرمان جهان شد. او تیم ملی زنان امریکا را در مسابقات المپیک یونان هدایت خواهد کرد.
بازی های ما بر پایه یک سری حرکات می باشد که هرکدام گزینه های مختلفی دارد و ما را سربع به اهداف می رساند.
1 به طرف مرکز زمین دریبل می زند و توپ را به 3 پاس می دهد. همانطور که 3 توپ را دریافت می کند، 4 به او پیک می دهد. همزمان 1 و 5 به 2 که می تواند از 3 پاس دریافت کند، اسکرین متوالی می دهند (دیاگرام 1).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

اگر 2 نتوانست شوت بزند، 5 به او اسکرن می دهد. 5 بعد از اسکرین می تواند به سمت سبد رول کند و یا اگر شوت های خوبی  از بیرون دارد، به سمت بیرون عقب بکشد (دیاگرام 2).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

1 به سمت خط کناری دریبل م یزند و از 5 در حالی اسکرین می یگیرد که 2 و 4 به 3 دابل اسکرین می دهند. 1 به 3 برای شوت احتمالی، پاس می دهد (دیاگرام 3).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

اگر از 3 محافظت شود و نتواند شوت بزند، او سریعا توپ را به 2 در کرنر پاس می دهد تا او نیز به 4 در پست پایین  پاس دهد (دیاگرام 4).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

همانطور که 1 در سمت چپ به طرف پایین دریبل می زند، 2 در سمت قوی به داخل منطقه رنگی نفوذ می کند و سپس در سمت مخالف منطقه رنگی به 3 اسکرین می دهد. 1 می تواند توپ را به 3 در پست پایین پاس دهد (دیاگرام 5).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

اگر 3 آزاد نبود، 5 بالا می آید و از 1 توپ دریافت می کند و به 2 که از اسکرین رو به پایین 4 خارج شده است، پاس می دهد (دیاگرام 6).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

----------------------------------------
حرکت "اسکرینِ اسکرین دهنده": 2 به 3 اسکرین طولی می دهد و سپس از 5 اسکرین رو به پایین دریافت می کند. 1 می تواند به 3 در پست پایین و یا به 2 در منطقه پرتاب پنالتی پاس دهد (دیاگرام 7).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

حرکت دیگری از "اسکرینِ اسکرین دهنده": 1 در سمت چپ رو به پایین دریبل می زند و به دنبال پاس دادن به 3 می باشد که از 2 اسکرین گرفته است. 3 در پست پایین پست آپ می کند. اگر 3 آزاد نبود، به سمت بالای منطقه سه امتیازی دریبل می زند تا به 2 که از دابل اسکرین 4 و 5 خارج شده است، پاس دهد (دیاگرام 8).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

بازی "زیپ": 1 در حالی در سمت چپ رو به پایین دریبل می زند که 3 از اسکرین رو به پایین 5 جدا شده است و می تواند از 1 توپ دریافت کند. 3 نیز می تواند به 2 که از اسکرین رو به پایین 4 خارج شده است، پاس دهد (دیاگرام 9).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

2 باید موقعیت را بسنجد و نسبت به حرکات مدافعین عکس العمل نشان دهد:
اگر مدفع X2 به درستی اسکرین داده شد و در پشت اسکرین گیر افتاد، 2 برای یک شوت جفت راحت بالا می آید (دیاگرام 10).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

اگر X2 تلاش کرد تا میانبر بزند و از بالای اسکرین حرکت کند، 2 به سمت کرنر برای یک شوت جفت محتمل برش می زند (دیاگرام 11).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

اگر X2 فشرده بازی کند و با 2 از خط عرضی برود، 2 به سمت مرکز خواهد پیچید؛ به این معنا که از کنار پیک به سمت داخل منطقه رنگی برای انجام یک لی آپ می رود (دیاگرام 12).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

اگر X4 (مدافع پست)، تلاش کرد برای محافظت از 2 حرکت کند، 4 برای دریافت پاس از 1، به سرعت به سمت سبد برش می زند (دیاگرام 13).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

1 در سمت چپ رو به پایین دریبل می زند و سعی می کند به مرکز زمین برود و به 2 که از اسکرین 5 استفاده کردهاست، پاس دهد. همزمان، 3 به داخل منطقه رنگی برش می کند و حرکت خود را تا سمت مخالف زمین ادامه می دهد. 3 در حالی که به داخل منطقه رنگی برش می زند، از اسکرین 4 نیز برای آزاد شدن، استفاده می کند. 2 از 1 توپ دریافت می کند و به سرعت آماده شوت می شود (دیاگرام 14).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

-------------------------------------------------------
اگر 2 نتوانست شوت بزند، می تواند به 3 پاس دهد تا او نیز توپ را به 5 که در پست پایین پست آپ کرده است، برساند (دیاگرام 15).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

1 به سمت مرکز زمین دریبل می زند و به دنبال پاس به 2 که از اسکرین 4 استفاده کرده است، می باشد. در حالی که 5 جا گرفته است، 3 به درون منطقه رنگی برش می زند و حرکت خود را تا سمت دیگر زمین ادامه می دهد. 2 از 1 توپ دریافت می کند و به سرعت آماده شوت می شود (دیاگرام 16).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

اگر 2 نتوانست شوت بزند، او یک موقعیت آزاد و عالی تک به تک دارد و می تواند به سمت سبد یورش ببرد (دیاگرام 17).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

1 در ابتدا به سمت پایین و سپس به سمت مخالف دریبل می زند و به 2 که از 4 (در بیرون منطقه رنگی)، 5 (درون منطقه رنگی) و 3 (در نزدیکی منطقه رنگی در سمت دیگر)، سه اسکرین متوالی گرفته است، پاس می دهد (دیاگرام 18).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

1 به طرف بازیکن پست بالا که می خواهد از منطقه خود بیرون آید و به 1 پیک  دهد، دریبل می زند. همانگونه که 5 بعد از اسکرین خود به طرف سبد رول می کند، 4 نیز تا نزدیکای خط پرتاب پنالتی برای یک شوت درصد بالا، بالا می آید (دیاگرام 19).

اصول تهاجمی هیوستون کامتس

اگر 4 نتوانست شوت بزند، به 3 پاس می دهد تا او نیز توپ را به 5 که در پست پایین پست آپ کرده است، برساند.
 
 

Share
Comment's

فارسی را پاس بداریم

 

نظرات کاربران (0)ما را از نظرات خود آگاه سازید:


 نام

 ایمیل

 وب سایت
 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم