الگوها و مراحل استعداديابي در کشورهای مختلف

زمان درج: ۱۳۹۱/۲/۲ ۲۱:۱۲:۲۳ | اضافه به علاقه مندی ها | چاپ

الگوها و مراحل استعداديابي در کشورهای مختلف

الگوها و مراحل استعدادیابی در کشورهای مختلف جهان متفاوت است و شاید این الگوها و روش ها باعث پیشرفت و یا عدم پیشرفت این کشورها در رشته های مختلف ورزشی شده باشد. با این حال در این مقاله سعی شده است تا الگوها و مراحل استعداديابي کشورهای مختلف را نشان دهیم تا شاید برای علاقمندان مفید واقع شود.

نویسنده: دانشگاه شهید مدرس


شوروي سابق (جارور 1981):
مرحله ي انتخاب پايه :
- در مدارس ابتدايي انجام مي شود.
- سنين 8 تا 10 سال را در بر مي گيرد.
- شامل ارزيابي توانايي هاي حرکتي و مهارتي است.
- برگزيدگان در برنامه ي توسعه آمادگي هاي عمومي شركت مي كنند.
مرحله ي انتخاب اوليه :
- سنين 10 تا 12 سال را در بر مي گيرد.
- شامل اجراي آزمون هاي ويژه ي ورزشي و ارزيابي ميزان رشد، سن بيولوژيکي و ويژگي هاي روان شناختي است.
مرحله ي انتخاب نهايي :
- سنين 13 تا 14 سال را در بر مي گيرد.

الگوي استعداديابي در شوروي سابق (جارور1981)
الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports


روسيه : ساختار مدارس ورزش

الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports


کانادا (راسل 1989):
مرحله ي اول :
- کشف استعداد بر پايه ي اندازه گيري در پنج حيطه جسماني، پيکري، ادراکي- حرکتي و روان شناختي و اجتماعي

مرحله ي دوم :
- شناسايي افراد با استعداد براي تيم هاي منطقه اي و محلي

مرحله ي سوم :
- تکامل استعداد


  استراليا ( ديگل 2002)
مشاركت كنندگان در فرايند استعداديابي
- انستيتوي ورزش استراليا
- انستيتوها / آكادمي هاي ورزش ايالتي
- سازمان هاي ورزشي ملي
- سازمان هاي ورزشي ايالتي
- مدارس
- دانشگاه ها
- كميسيون ورزش استراليا

استراليا : سيستم كشف و پرورش استعداد ( ديگل 2002)
الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports


 

چين : ساختار مدارس ورزش ( ديگل 2002)

الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports


  چين (شان1992):
مرحله ي اول :
- سنين 11 تا 13 سال را در بر مي گيرد.
- فعاليت هاي تفريحي بر اساس علاقه فردي را شامل مي شود.

مرحله ي دوم :
- سنين 15 تا 16 سال را در بر مي گيرد.
- آزمون ها عمومي با در نظر گرفتن ويژگي هاي وراثتي، پيکري و آزمون اشعه ايکس اجرا مي شود.

مرحله ي سوم :
- سنين 17 تا 18 سال را در بر مي گيرد.
- آزمون هاي اختصاصي ورزشي اجرا مي شود.

مرحله ي چهارم :
- پس از سن 18 سالگي را در بر مي گيرد.
- آزمون هاي ويژه براي گزينش ورزشکاران نخبه اجرا مي شود.

الگوي استعداديابي در چين (شان1992)
الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports


بريتانياي كبير: طرح استعداديابي براي دست يابي به سطوح جهاني
الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports


ايتاليا : سيستم ارزيابي ورزشي
الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports


ايتاليا : همكاري كميته ي ملي المپيك و فدراسيون هاي ورزشي
الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports

 

آلمان (جاش 1990)- شروع از 7 سالگي:
مرحله ي اول (2 تا 3 سال):
توسعه ي توانايي هاي عمومي و هماهنگي عصبي عضلاني

مرحله ي دوم (2 سال):
توسعه ي توانايي هاي حرکتي در ارتباط با ورزش مورد نظر

مرحله ي سوم (2 تا 3 سال):
توسعه ي مهارت هاي ورزشي

مرحله ي چهارم (2 تا 3 سال):
تمرينات ويژه ي قهرماني در هر ورزش

آلمان : پرورش استعدادهاي ورزشي
الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports


آلمان : گروه بندي در فرآيند استعداديابي
الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports


آمريكا : سيستم پرورش استعدادهاي ورزشي
الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports


الگوي استعداديابي پيشنهادي براي ايران (آقاعلي نژاد 1379)
 الگوها و مراحل استعداديابي Talent in Sports

 

Share
Comment's

فارسی را پاس بداریم

 

نظرات کاربران (0)ما را از نظرات خود آگاه سازید:


 نام

 ایمیل

 وب سایت
 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم