فرايند نخبگي در ورزش

زمان درج: ۱۳۹۰/۹/۲۶ ۲۳:۲۵:۴۰ | اضافه به علاقه مندی ها | چاپ

يافته هاي پژوهشي بيان مي كند كه براي رسيدن به نخبگي در ورزش به 8 تا 12 سال تمرين نيازاست. این مقاله مراحل نخبگي در ورزش ها از جمله بسکتبال را تشریح می کند.

 فرايند نخبگي در ورزش Elite in Sport


- قانون 10 سال يا 10000 ساعت
يافته هاي پژوهشي بيان مي كند كه براي رسيدن به نخبگي در ورزش به 8 تا 12 سال تمرين نيازاست يعني بيش از 3 ساعت تمرين در روز به طور ميانگين براي 10 سال.


طبقه بندي ورزش ها
در مطالعه ي فرآيند نخبگي ورزش ها به دو دسته تقسيم مي شوند:
1- ورزش هايي كه تخصصي شدن در سنين پايين رخ مي دهد:
مانند ژيمناستيك، ژيمناستيك ريتميك،اسكيت نمايشي، شيرجه و تنيس روي ميز
2- ورزش هايي كه تخصصي شدن در سنين بالا رخ مي دهد:
مانند دووميداني، دوچرخه سواري، ورزش هاي تيمي، ورزش هاي مبارزه اي وپاروزني


مراحل نخبگي در ورزش

مراحل مدل تخصصي شدن در سنين پايين:
- تمرين براي تمرين
- تمرين براي مسابقه
- تمرين براي برنده شدن
- بازنشستگي ورزشي

مراحل مدل تخصصي شدن در سنين بالا
- توسعه ي مهارت هاي پايه
- يادگيري تمرين
- تمرين براي تمرين
- تمرين براي مسابقه
- تمرين براي برنده شدن
- بازنشستگي ورزشي


1-  مرحله ي توسعه ي مهارت هاي پايه
- سن: پسران از 6 تا 9 سالگي/ دختران از 6 تا 8 سالگي
- هدف: يادگيري مهارت هاي حركتي پايه
- ويژگي ها:
- گزينش كودكان داراي استعداد ورزشي
- تاكيد بر توسعه ي قابليت هاي جسماني، مهارت هاي حركتي پايه و الفباي ورزش يعني چابكي، تعادل، هماهنگي و سرعت است.
- شركت در ورزش هاي متنوع توصيه مي شود.
- سرعت، توان و استقامت با بازي هاي سرگرم كننده رشد مي كند.
- تمرين قدرتي بايد شامل حركاتي با استفاده از وزن بدن فرد، توپ هاي طبي و سوئيسي باشد.
- مسايل اخلاقي ورزش بايد به صورت ساده به ورزشكاران آموزش داده شود.
- زمان بندي تمرين وجود ندارد، اما برنامه ها سازماندهي شده و تحت كنترل است.
- برنامه ها در طول سال تحصيلي ادامه داشته و به هنگام تعطيلات تابستاني و زمستاني شركت در اردوهاي ورزشي توصيه مي شود.
- 3 تا 4 جلسه در هفته شركت در فعاليت هاي ورزشي ضروري است.
- حتي در صورت تصميم به عدم ادامه شركت در اين برنامه ها، مهارت هاي به دست آمده مي تواند به بهبود كيفيت زندگي و سلامتي كمك كند.


2- مرحله ي يادگيري تمرين
- سن: پسران از 9 تا 12 سالگي/ دختران از 8 تا 11 سالگي
-هدف: يادگيري مهارت هاي ورزشي پايه
-ويژگي ها:
- در سنين 9 تا 12 سالگي كودكان از نظر رشدي آماده ي يادگيري مهارت هاي ورزشي عمومي هستند كه زير بناي مهارت هاي ورزشي است.
- ورزشكاران چگونگي تمرين را ياد مي گيرند.
- به ورزشكاران مواردي مانند گرم كردن، سرد كردن، حركات كششي، تغذيه درست، بازگشت به حالت اوليه و تمرين ذهني آموخته مي شود.
- اين مرحله پنجره اي به سوي سازگاري هاي مرتبط با هماهنگي حركتي است.
- قدرت بايد با استفاده از وزن بدن فرد، توپ هاي طبي و سوئيسي و حركات جهشي و لي لي توسعه يابد.
- استقامت بايد با استفاده از بازي ها توسعه يابد.
- حركات انعطاف پذيري پايه در اين مرحله آموزش داده مي شود.
- در اين مرحله مي توان از زمان بندي استفاده كرد.
- نسبت آموزش/تمرين به مسابقه 70 به 30 توصيه مي شود.


3- مرحله ي تمرين براي تمرين
- سن: پسران از 12 تا 16 سالگي/ دختران از 11 تا 15 سالگي
- هدف: توسعه استقامت هوازي پايه، توسعه ي قدرت و توسعه ي مهارت هاي ورزشي ويژه
- ويژگي ها:
- اين مرحله پنجره اي به سوي سازگاري هاي مرتبط با تمرينات هوازي و قدرتي است.
- به علت اوج سرعت رشد قد در نتيجه ي بلوغ در اين مرحله و رشد ناگهاني استخوان ها، عضلات، تاندون ها و ليگامنت ها بر تمرينات انعطاف پذيري تاكيد مي شود.
- بايد توجه شود كه تمرين پذيري بستگي به سطح بلوغ دارد.
- به هنگام مسابقه از ورزشكاران خواسته مي شود كه برنده شوند، اما بر آن تاكيد نمي شود.
- نسبت تمرين و مسابقه بايد بهينه باشد. مسابقه ي زياد موجب كاسته شدن از زمان مفيد تمرين شده و مسابقه ي ناكافي از تمرين مهارت هاي تكنيكي و چالش هاي جسماني و ذهني به هنگام مسابقه مي كاهد.
- نسبت تمرين به مسابقه 60 به 40 توصيه مي شود. اين درصد براساس نياز ورزشكاران تغيير مي كند.
- اين مرحله براي توسعه ي جسماني و مهارتي بسيار مهم بوده و در صورت كم كاري، دست يابي به اوج اجرا در مراحل بعدي امكان پذير نخواهد بود.


4- مرحله ي تمرين براي مسابقه
- سن: پسران از 16 تا 18 سالگي/ دختران از 15 تا 17 سالگي
- هدف: بهينه سازي آمادگي جسماني و مهارت هاي ورزشي ويژه به همراه اجراي ورزشي
- ويژگي ها:
- اين مرحله در صورت دست يابي به اهداف مرحله ي تمرين براي تمرين شروع خواهد شد.
- نسبت تمرين به مسابقه 50 به 50 است.
- دراين مرحله شدت تمرين بسيار بالاست.
- در اين مرحله ورزشكاران ياد مي گيرند تا مهارت هاي پايه و ويژه ي ورزش را در شرايط متنوع مسابقه تمرين كنند.
- برنامه هاي آمادگي جسماني، رواني و تكنيكي و نيز بازگشت به حالت اوليه با شدت هاي بالاتر و به صورت فردي طراحي مي شود.
- تاكيد برنامه هاي آمادگي فردي روي نقاط قوت و ضعف هر ورزشكار است.


5- مرحله ي تمرين براي برنده شدن
- سن: پسران 18 سال و بالاتر/ دختران 17 سال و بالاتر
- هدف: اوج رساني آمادگي جسماني و مهارت هاي ورزشي ويژه و اجراي ورزشي
- ويژگي ها:
- دراين مرحله قابليت هاي جسماني، تكنيكي، تاكتيكي و رواني به اوج رسيده و تاكيد بر بهينه سازي اجرا است.
- ورزشكاران براي رسيدن به اوج در مسابقات بزرگ تمرين مي كنند.
- در اين مرحله شدت و نيز حجم تمرين بالا است.
- نسبت تمرين به مسابقه 25 به 75 است. 


6- مرحله ي بازنشستگي ورزشي
- هدف: ورود ورزشكاران به حيطه ي مربيگري، داوري، مشاغل مديريت ورزشي و ....
- ويژگي ها:
- در اين مرحله ورزشكاران به سمت مربيگري، داوري، مسئوليت هاي مديريتي، تجارت هاي كوچك، روزنامه نگاري و ... مي روند.
 

Share
Comment's

فارسی را پاس بداریم

 

نظرات کاربران (0)ما را از نظرات خود آگاه سازید:


 نام

 ایمیل

 وب سایت
 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم